Donghun Kim awarded 2023 Yonsei Young Researcher Fellowship.